IA met ster


1668-1713


Voorstelling: hoofdletters IA met een kleine ster erboven.
Het merk is door één maker gezet. Zie ook IA gekroond.


1650-1700

1690-1740