CH


1728-1728


Voorstelling: hoofdletters CH.

Het merk is zeer kort in gebruik geweest.


1650-1675* Het merk CH uit Gouda, vóór de bekende gebruiksperiode.

1690-1740