SH (gekroond)


1686-1749, 1790-1849


Voorstelling: hoofdletters SH, meestal met een kroon erboven.

Het merk is niet gebruikt tussen 1749 en 1790, daarna met korte onderbrekingen niet (1795-1807, 1809-1814, 1818-1821).

Chronologie van de kroon: eerst aanwezig, tot in de overgang naar de ovaal, dan de verdere loop van de 18e eeuw afwezig. In de 19e eeuw wordt het gebruik van de kroon weer opgepakt.


* Het is goed mogelijk dat de pijpenmaker die in 1686 met het merk SH is begonnen, direct het voor die tijd nieuwe trechtermodel heeft gebruikt. Zo blijft bovenstaande dubbelconische vorm vrij van merk afbeeldingen, terwijl de trechter hieronder een lange looptijd heeft gehad en veel merkvarianten kent.

1650-1700

1690-1740

1730-1750

1750-1775

1775-1800

1800-1850