IDM


1720-1720, 1785-1812, 1835-1859


Voorstelling: hoofdletters IDM. De D staat boven.

Het merk is gebruikt in 1720, daarna vanaf 1785.

Het merk is niet in gebruik geweest tussen 1812 en 1835.

Het merk is gebruikt tot 1856 of tot 1859.


1690-1740

1730-1750

1750-1775

1775-1800

1800-1850