IVP (gekroond)


1701-1701, 1724-1746


Voorstelling: hoofdletters IVP. De V staat boven.

Het merk is gebruikt tot 1730 of tot 1746. Het merk is niet gebruikt tussen 1701 en 1724.

Ook gezet als zijmerk, met een kroon boven de letters.


1690-1740

1700-1750 Zijmerk

1735-1755 Zijmerk