Grospenningen in het RMO


Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden heeft een nieuwe tentoonstelling met een onbepaalde looptijd. De tentoonstelling heet Archeologie uit je Achtertuin. Op de website van het RMO staat hier het volgende over:

'De presentatie Archeologie uit je achtertuin bestaat uit een tien meter lange ladekast met daarin de meest uiteenlopende archeologische vondsten uit meer dan 120 Nederlandse gemeenten. Uit elke gemeente is één object te zien.' Uit de omschrijving van de tentoonstelling op de website blijkt dat de tentoonstelling nog groeiende is en zal uitbreiden naar vondsten uit zelfs 390 gemeenten. De vondsten zijn ook online te zien, via de website http://www.archeologieuitjeachtertuin.nl/

 

Toen Gouda door het RMO werd benaderd met de vraag of we iets bij wilden dragen aan de presentatie, bedacht onze stadsarcheoloog, Maarten Groenendijk, dat het leuk zou zijn om niet meteen met de voor de hand liggende keuze van pijpenkoppen te komen, maar met iets uniekers dat wel met de Goudse pijpenindustrie te maken heeft: grospenningen. Omdat het doorzoeken van het archeologisch depot in Gouda naar de redelijk dun gezaaide grospenningen een enorme klus is, nam Maarten contact met mij op, met de vraag of ik stukken uit mijn eigen verzameling zou willen aandragen. Samen hebben we een selectie gemaakt die in onze ogen exposabel is. Wat erg prettig was, was dat Maarten met andere ogen naar de penningen keek dan ik. Waar ik in eerste instantie bijzondere stukken aandroeg, met afdrukken van zegelringen, keek Maarten veel meer naar de visuele waarde, een belangrijk aspect bij exposities tenslotte. Uiteindelijk kwamen we tot zestien penningen en die heb ik in bruikleen gegeven aan het RMO.

Na de overdracht van de penningen aan het RMO bleek dat de oorspronkelijk geplande zestien stuks toch teveel waren, dus nu worden er twaalf grospenningen getoond.

 

Wat grospenningen precies zijn, heb ik al eens voor deze site beschreven. Je kunt dat hier lezen. Sommige tentoongestelde penningen staan op de afbeelding hieronder. Het is een foto van de allereerste selectie.