Zijmerk: vis gekroond


Omschrijving kop: ovale, bolle pijpenkop uit de vierde kwart van de 18e eeuw (1775-1800).  Onbehandeld oppervlak, vlotte, halve radering langs de bovenzijde. De persnaden zijn weggewerkt met een kamstreek. Bij de spoor is te zien dat de helften van de mal niet meer zuiver aansloten.

 

Voorstelling: ongedefinieerde vis met omrand oog en onregelmatige stip-vormige schubben. Vlak boven de vis staat een markiezenkroon met grote fleurons. Normaal zijn er onder de vis drie of meer golfvormige lijnen zichtbaar, water symboliserend. Deze ontbreken weliswaar, maar onder de vis is het oppervlak van de pijp onregelmatig, alsof het stijlelement bij het ophalen van de vorm (d.i. het opnieuw in vorm brengen van de kop en de afbeelding) weg is gewerkt.

 

Een wapenschildje op de zijkant van de spoor ontbreekt, daarmee uitsluitend dat deze pijp Gouds of imitatie Gouds is.

Voor de hand liggende centra van herkomst: Gorinchem en Schoonhoven.


Omschrijving kop: ovale, bolle pijpenkop uit de vierde kwart van de 18e eeuw (1775-1800).  Onbehandeld oppervlak, vlotte (10%) radering langs de bovenzijde, de rest is een lijn van de botter. De persnaden zijn weggewerkt met een kamstreek.

 

Voorstelling: ongedefinieerde, lange en smalle vis met onregelmatige stip-vormige schubben. Vlak boven de vis staat een markiezenkroon met hoge fleurons. Onder de vis staan drie golfvormige lijnen, die voor een groot deel zijn weggesleten. Bij de staart van de vis, rechts, zijn ze nog het duidelijkst aanwezig.

 

Een wapenschildje op de zijkant van de spoor ontbreekt, daarmee uitsluitend dat deze pijp Gouds of imitatie Gouds is.

Voor de hand liggende centra van herkomst: Gorinchem en Schoonhoven.


Omschrijving kop: ovale, bolle pijpenkop uit de vierde kwart van de 18e eeuw (1775-1800).  Onbehandeld oppervlak, vlotte, halve radering langs de bovenzijde. De persnaden zijn weggewerkt met een kamstreek. Bij de spoor is te zien dat de helften van de mal niet meer zuiver aansloten. Aan de bovenzijde is iets teveel blijven zitten van de uitstekende klei boven de standaardvorm, waardoor de kop wat langgerekt oogt. Bij het botteren is een lip ontstaan.

 

Voorstelling: ongedefinieerde vis met omrand oog en onregelmatige stip-vormige schubben. Vlak boven de vis staat een markiezenkroon met grote fleurons. Onder de vis staan drie lijnen in golfvorm, water symboliserend. Door slijtage, ontstaan door het seriematig persen, is de voorstelling onscherp.

 

Een wapenschildje op de zijkant van de spoor ontbreekt, daarmee uitsluitend dat deze pijp Gouds of imitatie Gouds is.

Voor de hand liggende centra van herkomst: Gorinchem en Schoonhoven.


Omschrijving koppen: ovale, bolle pijpenkop uit de vierde kwart van de 18e eeuw (1775-1800).  Onbehandeld oppervlak, gebotterde, ongeradeerde bovenzijde. De persnaden zijn weggewerkt met een kamstreek, bij de tweede weggesneden.

Pijpenkop 1: Bij de spoor zijn de persnaden slecht weggewerkt. Kleiner model pijpenkop (scheelt ongeveer 2 mm in hoogte). Zijde naar de roker toe heeft niet de gebruikelijke bolling, maar loopt naar boven recht af.

 

Voorstelling: ongedefinieerde vis met grote kop, ingestoken oog en onregelmatige stip-vormige schubben. Vlak boven de vis staat een markiezenkroon met grote fleurons. Onder de vis zijn drie golfvormige lijnen zichtbaar, water symboliserend.

 

Een wapenschildje op de zijkant van de spoor ontbreekt, daarmee uitsluitend dat deze pijp Gouds of imitatie Gouds is.

Voor de hand liggende centra van herkomst: Gorinchem en Schoonhoven.


Omschrijving koppen: ovale, bolle pijpenkop uit de vierde kwart van de 18e eeuw (1775-1800).  Onbehandeld oppervlak, gebotterde, ongeradeerde bovenzijde. De persnaden zijn weggesneden.

 

Voorstelling: ongedefinieerde vis met vaag schubpatroon en een kieuw(vin). Boven de vis staat een markiezenkroon met fleurons. De kroon is wat hoekig gegraveerd. Onder de vis zijn drie golfvormige lijnen zichtbaar, water symboliserend. De ruimte tussen de lijnen is hier relatief groot.

 

Een wapenschildje op de zijkant van de spoor ontbreekt, daarmee uitsluitend dat deze pijp Gouds of imitatie Gouds is.

Voor de hand liggende centra van herkomst: Gorinchem en Schoonhoven.


Omschrijving kop: ovale, bolle pijpenkop uit de vierde kwart van de 18e eeuw (1775-1800).  Onbehandeld oppervlak, gebotterde bovenzijde. De persnaden zijn weggewerkt met een kamstreek. Aan de bovenzijde is iets teveel blijven zitten van de uitstekende klei boven de standaardvorm, waardoor de kop wat langgerekt oogt. Bij het botteren is een lip ontstaan.

 

Voorstelling: ongedefinieerde vis, door slijtage weinig gedetailleerd. Vlak boven de vis staat een markiezenkroon met grote fleurons. Onder de vis staan drie lijnen in golfvorm, water symboliserend.

 

Een wapenschildje op de zijkant van de spoor ontbreekt, daarmee uitsluitend dat deze pijp Gouds of imitatie Gouds is.

Voor de hand liggende centra van herkomst: Gorinchem en Schoonhoven.

 

Opvallend aan deze pijp is het steelopschrift. Deze is in de pijpenmal aangebracht, het is geen rolstempel. De uitvoering van de gravering doet wel aan een rolstempel denken. Tussen rijen korte, naast elkaar staande streepjes staan twee tekstbanden. Hierin vallen de volgende letters te interpreteren: COR DE: RAA EL. Doordat een kamstreek over de steel de tekstband onderbreekt, is de tekst waarschijnlijk net niet volledig.


Omschrijving kop: ovale, bolle pijpenkop uit de vierde kwart van de 18e eeuw (1775-1800).  Onbehandeld oppervlak, gebotterde, ongeradeerde bovenzijde. De persnaden zijn weggesneden. Ongedefinieerde vis zonder details. Boven de vis staat een kroon die is opgebouwd uit enkel losse punten. In basis zijn dit er twaalf. Boven de rijen stippen staan nog drie 'zwevende' stippen, misschien ter illustratie van een keizerskroon. Onder de vis zijn drie lijnen zichtbaar, water symboliserend. Om de kroon staan twee lijnen die eindigen bij drie stippen, zoals twee lauwertakken maar dan heel basaal.

 

Schoonhoven (Lit. 10)


Omschrijving kop: zeer eenvoudige ovale, bolle pijpenkop uit de vierde kwart van de 18e eeuw (1775-1800).  Onbehandeld oppervlak, gebotterde, ongeradeerde bovenzijde. De persnaden zijn weggesneden. De pijpenkop is dikwandig en mist alle finesse en vaardigheid die je van een beetje vakman zou verwachten.

 

Voorstelling: ongedefinieerde vis zonder details. In vergelijking met andere zijmerkpijpen met een vis 'zwemt' dit exemplaar de verkeerde kant op, naar rechts. Boven de vis staat een kroon die is opgebouwd uit enkel losse punten. In basis zijn dit er negen, maar er lijken er nog een paar los boven te zweven, met een zekere symmetrie (zie als voorbeeld de pijp boven deze pijp). Onder de vis zijn drie lijnen zichtbaar, water symboliserend. De lijnen lopen recht en zijn dik. Dit is met afstand de meest eenvoudig gegraveerde vis die ik ooit gezien heb. De hele uitstraling van de pijp is bevreemdend, alsof iemand in de 20e eeuw zonder enige vakkennis heeft geprobeerd een klassieke 'vis gekroond' pijp te maken.

 

 

Schoonhoven (Lit. 10)