IB op spoor


IB

Een I op de linkerzijde -, en een B op de rechterzijde van de spoor. De datering van de pijpenkoppen ligt tussen 1730 en 1740. Het productiecentrum is onbekend.