IG op spoor


IG

Een I op de linkerzijde -, en een G op de rechterzijde van de spoor. De G ligt op zijn bolle kant, in spiegelbeeld. De datering van de pijpenkoppen ligt tussen 1705 en 1715 Het productiecentrum is onbekend.


IG

Een I op de linkerzijde -, en een G op de rechterzijde van de spoor.  De datering van de pijpenkoppen ligt tussen 1715 en 1730. Het productiecentrum is onbekend.