IV op spoor


IV

Een I op de linkerzijde -, en een V op de rechterzijde van de spoor. De datering van de pijpenkoppen ligt tussen 1725 en 1735. Het productiecentrum is onbekend.


IV met punt

De letters IV staan naast elkaar op de linkerzijde van de spoor, de rechterzijde is leeg. Boven de i staat een punt. De datering van de pijpenkoppen ligt tussen 1710 en 1730. Deze wijze van signeren komt ook voor op pijpenkoppen met een gravering op beide zijden, uit dezelfde periode. Deze pijpen zijn Gouds.