VD op spoor


VD

Een V op de linkerzijde -, en een D op de rechterzijde van de spoor. De datering van de pijpenkoppen ligt tussen 1725 en 1735. Het productiecentrum is onbekend.

Op de pijpenkoppen staan stippenrozen,  met vier kroonbladeren en vier kelkbladeren.


Uit de hele serie pijpenkoppen, afkomstig van verschillende vondstlocaties, valt op te maken dat de letters VD standaard voorkomen in combinatie met vijf stippige rozen met vier kelkbladeren. Daarnaast varieert vooral de wijze waarop de D is geplaatst.