Zijmerk GN gekroond


Het merk GN gekroond is een Gouds merk uit de periode 1768-1902. De periode waarbinnen dit merk als zijmerk kan zijn gebruikt, valt binnen 1700-1815.


Bovenstaande pijpenkop is een bolle ovaal uit de periode 1775-1800. Wat daarom zichtbaar op de pijpenkop ontbreekt is het Goudse wapenschild met S op de zijden van de spoor. Het gaat hier, ook al vind ik het moeilijk vast te stellen, om een vervalsing uit een ander pijpencentrum.