Zijmerk VD gekroond


Het merk en zijmerk VD gekroond is in Gouda gebruikt van 1702 tot 1788. Op trechtervormige pijpenkoppen lijkt het merk vooralsnog niet als zijmerk te zijn gebruikt.

Het zijmerk VD gekroond in verschillende verschijningsvormen.  Opvallend aan deze minicollectie: alle koppen zijn ovaalvormig en er is een voorkeur voor de keizerskroon. Ook is het Goudse wapen met S soms afwezig. Mogelijk gaat het dan om gekopieerde modellen. Alleen de eerste twee pijpenkoppen hebben een bladerkroon boven het merk. De derde pijp heeft een sterk afgesleten keizerskroon.