Zijmerk WL (gekroond)


Het merk WL (gekroond) is in Gouda gebruikt van 1645 tot 1874. De periode waarbinnen het merk als zijmerk kan zijn gezet is: 1708-1745. Door hiaten tijdens de voortzetting van het merkgebruik is de periode waarbinnen zijmerken zijn gezet aanzienlijk korter. Ook is er nog de vraag of de eindperiode die nu voor het zijmerk staat in Duco, 2003, wordt afgesloten in 1738 of in 1745.  De vondst van het merk in combinatie met het Goudse wapenschild met S, zie foto's, pleit voor 1745.

Het zijmerk WL op drie late trechter/ vroeg ovaalvormige pijpen (1735-1745). Het merk werd behalve op de traditionele linkerzijde ook wel op de rechterzijde gezet. Op de laatste pijp is aan WL een Gouds wapenschild met S toegevoegd, daarmee dateert de pijp vanaf 1740.