Zijmerk: dubbele letters, maar aan weerszijden van de kop


Op sommige kleipijpen staan de initialen van het zijmerk niet bij elkaar, maar aan weerszijden van de pijpenkop. Deze letters staan soms op zichzelf, vaker worden ze vergezeld van een tudorroos (of stippenroos) bij of om de letters.


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1725-1735. De pijpenkop heeft tudor- of stippenrozen op beide zijden. Hieronder zijn de initialen V en B gezet. Deze manier van een merk aanbrengen is niet Gouds, de plaats van herkomst is onbekend.


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1725-1735. Op de zijden van de pijpenkop staan stippenkransen (zoals stippenrozen) met acht stippen. Binnen de krans staan de letters B en K. Deze manier van een merk aanbrengen is niet Gouds, de plaats van herkomst is onbekend.


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1720-1730. Op de zijden van de pijpenkop staan stippenkransen (zoals stippenrozen) met acht stippen. Binnen de krans staan de letters I en K. Deze manier van een merk aanbrengen is niet Gouds, de plaats van herkomst is onbekend.


D DS

Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1720-1740, met een combinatie van drie letters op de zijden. De letters worden bijna weggedrukt door de sterk ingeslagen stippenrozen. Bij de DS staat de S in spiegelbeeld en de D goed, de enkele D staat in spiegelbeeld. Vanwege een kleine beschadiging over de letter, die voor het bakken is ontstaan, is het net of de D een G is. Dat is in de vergroting goed te zien. De plaats waar de pijp gemaakt is, is onbekend.