Zijmerk FHM (gekroond)


Het zijmerk FHM (gekroond) is in Gouda gezet tussen 1714 en 1739 en tussen 1803 en 1811. Van de oude versie van het merk, meestal gezet op trechtervormige pijpen, zijn meer variaties bekend. Belangrijkste verschillen zijn gekroond en ongekroond, terwijl de kroon verschilt in vroege - en latere parelkroon, en bladerkroon. De productielijn van de maker van FHM bestond vooral, zo niet enkel, uit eenvoudige, al dan niet gezijmerkte, pijpen.


FHM (gekroond) op trechtervormige pijpenkoppen, geproduceerd tussen 1714 en 1739. Er zijn verschillen zichtbaar in letters, in kronen en tussen soorten kronen.