Zijmerk GDH


Het zijmerk GDH is in Gouda gebruikt tussen 1744 en 1813. Het merk bestaat ook als hielmerk.


Het merk GDH op een ovaalvormige, maar nog niet van Gouds bijmerk voorziene pijpenkop. Dat laatste is opvallend aangezien dat bijmerk al vanaf 1740 werd geplaatst en dit merk pas in 1744 in gebruik is genomen.