Zijmerk GHD


Het zijmerk GHD is nog niet beschreven. Het centrum van herkomst en de naam achter de initialen zijn niet bekend.


Het zijmerk GHD op pijpenkoppen. De eerste is duidelijk trechtervormig, de tweede is een vroege ovaalvormige pijp, de derde een late trechtervormige. Bijbehorende periode: 1720-1750.