Zijmerk HVW (in tudor)


Het zijmerk HVW (in tudor) is in Gouda gezet tussen 1709 en 1747. Het merk werd vaak tegen de spoor aan geplaatst en is daarom terug te vinden bij zijmerk: letters bij de spoor. De vorm van het merk is een monogram. De letters H en V zijn in elkaar verwerkt, de W is er boven geplaatst.


Op deze late trechtervormige pijpenkop staat het merk HVW in een stippenroos. Op de spoor staat het Goudse wapen met S en daar vallen twee dingen uit te concluderen. Ten eerste is deze pijp gemaakt vanaf 1740 (dus tussen 1740 en 1745). Ten tweede stond het merk altijd in kleine letters tegen de spoor aan, Dat was met de toevoeging van het Goudse wapenschild niet meer mogelijk en zal het merk vanaf die datum hoger, op de zijkant van de pijpenkop zijn gezet. Opvallend aan de gravering van dit merk is dat de V in dit monogram niet is doorgezet in de H, waardoor de indruk ontstaat dat het om een nogal schuin geplaatste I gaat.