Zijmerk IDK (gekroond)


Het zijmerk IDK (gekroond) is gezet in Gouda tussen 1697 en 1727.


Trechtervormige pijpenkoppen uit de periode 1700-1727. Het eerste merk heeft behalve de letters IDK als toevoeging een maan en een roosvorm op de spoor en op de andere zijde een stippenroos die in eerste instantie ook weer een roos als middenstip lijkt te hebben. Bij nadere bestudering valt op dat deze middenstip-roos geplaatst is uit het midden, naast de werkelijke middenstip. De stippenroos lijkt ook een oudere gravering van een merk af te dekken. Dat merk lijkt nog het meest op een stoel.

De overige pijpenkoppen tonen het merk IDK gekroond, met ten opzichte van elkaar maar kleine afwijkingen. De kroon is een vroege variant van de parelkroon. Het blijkt dat de D ook wel eens werd gespiegeld.