Zijmerk MOL gekroond


Het zijmerk MOL gekroond is in Gouda gezet van 1700 tot 1760.

Trechtervormige - tot ovaalvormige pijpenkoppen, datering 1725-1740.

Vroege versie: de letters MOL staan naast elkaar en worden bekroond door een parelkroon.

Latere versies: de letters MOL staan zijmerksgewijs met de O boven. Boven het merk staat een bladerkroon, maar de uitvoering ervan is erg verschillend. De zijde tegenover het merk is telkens voorzien van een tudor- of stippenroos. In één geval zijn de stippen zelf ook weer zesbladige rozen.