Zijmerk PEA


Het zijmerk PEA is een ongedocumenteerd merk. De herkomst is nog niet in de reguliere bronnen te vinden.


Laat-trechtervormige pijpenkop uit de periode 1730-1740. Behalve het merk PEA staat er op de andere zijde een letter T.

De pijpenkop is gevonden in Gouda.