Zijmerk 67 gekroond


Het zijmerk 67 gekroond is in Gouda gezet tussen 1728 en 1774, 1782 en 1799, en tussen 1802 en 1815.


Twee ovaalvormige Goudse pijpenkoppen met het zijmerk 67 gekroond, geproduceerd tussen 1730 en 1740. De merken zijn gekroond met een standaard bladerkroon.  Het tweede merk is verfraaid met een viertal extra sterren, een niet alledaags idee.


Van deze pijpen is de herkomst twijfelachtig. Ze zouden in Gouda kunnen zijn gemaakt, maar ze vertonen afwijkende productietekens. Zo is nergens het Goudse wapenschild bij gezet, althans niet op de geijkte wijze. De eerste pijpenkop heeft namelijk wel degelijk een wapenschild en een S, maar er is erg gezocht naar een manier om deze aan de pijpenkop toe te voegen en het wapenschild is erg lang van vorm. De uitvoering is wel bijzonder, met de S boven de kroon van het zijmerk en het schild onder het zijmerk. Het bijmerk had makkelijk op de spoor gepast (bij andere pre-1739/1740 merken is er soms serieus naar een nieuwe oplossing gezocht omdat het oorspronkelijke zijmerk tegen de spoor aan was geplaatst).