Zijmerk zwaan


Het merk zwaan is in Gouda gezet en kan als zijmerk zijn gebruikt tussen 1700 en 1808. Het zetten van een zwaan als merk was populair in Utrecht, alleen werd de zwaan daar wel vooral gebruikt als toevoeging bij pijpenmakersinitialen op de andere zijde van de pijpenkop.Trechtervormige - en ovaalvormige Goudse pijpenkop uit de periode 1720-1740. Zoals veel merken uit deze periode is de zwaan klein en onderaan de pijpenkop gegraveerd. De vroegste versie is naar links gericht, later draait het merk zich om.