Zijmerk Maagd in de Hollandse tuin


Het merk maagd in de Hollandse tuin, of Dordtse maagd, is in Gouda gezet en kan als zijmerk zijn gebruikt tussen 1710 en 1762.Trechtervormige Goudse pijpenkoppen uit de periode 1730-1740. De eerste pijpenkop is tijdens het verblijf in de bodem afgesleten geraakt. Toch is de voorstelling nog duidelijk genoeg, inclusief de letters ER, die niet op de pijpenmaker betrekking hebben. Wat de letters wel inhouden is niet duidelijk. De tweede pijpenkop is nog veel meer afgesleten en nog net herkenbaar. Het is een goed voorbeeld van wat een verblijf in de bodem met een kleipijp kan doen.