Zijmerk duif (gekroond)


Het merk duif is in Gouda gezet en kan als zijmerk zijn gebruikt tussen 1700 en 1815.


Overwegend ovaalvormige, Goudse pijpenkoppen uit de periode 1735-1745. De duif is in deze tien jarige periode verschillend op de zijkant van de pijpenkoppen gegraveerd. Er is een ongekroonde variant, een versie waarbij de duif op een soort eikel zit, en een versie met een acanthusblad onder de duif. De kroon is van een parelkroon veranderd in een bladerkroon.

In tegenstelling tot het hielmerk, is bij het zijmerk duif gekroond altijd gezorgd voor een toevoeging waarop de duif zit.


In eerste instantie is deze pijpenkop met de duif gekroond niet meer dan een versie waar het Goudse wapenschild met S op de spoor is toegevoegd, een model van na 1740 dus. Maar er is nog iets aan de kop te zien en dat plaatst hem in een reeks pijpenkoppen met dit verschijnsel. Het wapen van Gouda heeft niet direct op de spoor gestaan, maar is in eerste instantie boven het merk geplaatst, boven de kroon. Een aantal pijpenmakers hebben tijdens de overgang naar de toevoeging van het wapenschild zitten worstelen met de plaatsing ervan. De positie was nog niet nauwkeurig vastgelegd en bij een aantal merken zat het merk gewoon al een hele tijd op de zijkant van de spoor, precies op de plaats waar later het wapen moest komen te staan. Ik heb hier een paar leuke voorbeelden van en zal er een pagina aan wijden.