Zijmerk Job op de mesthoop


Het merk Job op de mesthoop is in Gouda gezet en kan gebruikt zijn als zijmerk tussen 1718 en 1793. Het merk is lang als zijmerk gezet en mogelijk regelmatig gekopieerd. Er is daarom veel variatie in de verschijning van het merk.


Trechtervormige pijpenkoppen uit de periode 1720-1740.

Op de eerste pijpenkop staat een vroege versie van het zijmerk. Het is nog klein en staat gedeeltelijk op de spoor. De tweede pijpenkop is al een vrij late trechter, van na 1730. Job kijkt hier naar achteren. De derde pijpenkop is een wat vreemd model met afwerkingsfouten. Ook de gravering van het merk is slecht en wijkt af van Goudse gravures. Het is een kopie uit een ander centrum. De vierde pijpenkop is wel weer Gouds, maar hier is de afbeelding sterk versleten.

Ovaalvormige pijpenkoppen uit de periode 1730-1740. Ook hier is Job op verschillende manieren gegraveerd. Er wordt regelmatig gewisseld tussen een versie waarbij Job opzij kijkt met zijn hoofd op zijn schouder, of opzij kijkt met zijn hoofd recht.

Om iets aan te geven over de verschillen in afbeelding van dit merk, ze zijn bijvoorbeeld op grootte te rangschikken. Je raakt dan het overzicht in leeftijd, vorm en ontwikkeling kwijt.

Ovaalvormige pijpenkop uit de periode 1735-1750. De voorstelling is, al dan niet expres, andersom gegraveerd, met Job zittend naar links.

Ovaalvormige pijpenkoppen uit de periode 1735-1755. Er is in deze fase een keuze voor de versie waarbij Job opzij kijkt, met zijn hoofd op zijn schouder. Er zijn nog wel verschillen in gravering en duidelijke slijtage van de mal. In deze periode wordt het Goudse wapen met S toegevoegd op de spoor.

Ovaalvormige pijpenkoppen uit de periode 1765-1785. Het hoofd van Job is weer iets rechter op gaan staan. De mesthoop is een mooie gestileerde bult. Het zijmerk heeft relatief zijn grootste omvang op de zijkant van de kop.

Ovaalvormige pijpenkop uit de periode 1730-1740. Deze pijpenkop is niet Gouds. De voorstelling lijkt op Job op de mesthoop, maar is sterk versimpeld. Het is nu eerder een zittend figuur op een vierkant blok. De plaatsing op de pijpenkop is hoger dan bij de Goudse versies. Het is een kopie uit een onbekend centrum.