Zijmerk papegaaienkooi gekroond


Het merk papegaaienkooi is kort in Gouda gezet en kan als zijmerk zijn gebruikt tussen 1745 en 1747.Ovaalvormige pijpenkoppen met subtiele elementen van trechterkoppen. Ook is er geen Gouds wapenschild met S op de sporen aanwezig, ondanks de gebruiksduur van het merk na 1740. Hoewel het merk twee tot drie jaar is gezet zijn er verschillende vormen van het zijmerk aangetroffen.  De eenvoudigste vorm is de kooi met kroon. Dan is er een vorm met zes stippen om het merk en een stippenroos op de andere zijde, waarbij van de middenstip een rozet is gemaakt. Bij de laatste versie is dit nog verder uitgebreid en is de stippenroos geen bloemvorm meer, maar een ruit van grotere en kleinere stippen, alternerend, met een totaal van twaalf stippen om de rozet. Waarschijnlijk gaat het steeds om dezelfde pijpenmal, die bij het opwaarderen na slijtage wat toevoegingen aan het zijmerk heeft gekregen.