Zijmerk spinnewiel gekroond


Het merk spinnewiel is in Gouda gezet en kan als zijmerk zijn gebruikt tussen 1700 en 1750.


Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1720-1730. Het zijmerk, het spinnewiel, is duidelijk gegraveerd. Boven het spinnewiel staat een variant van een keizerskroon. De voorstelling is omlijst met alternerende grote en kleine stippen in een zwakke hartvorm. Op de tegenoverliggende zijde van de pijpenkop staat een stippenroos van zeven stippen. Tussen de middenstip en de omringende stippen staat een binnenring van zes kleinere stippen.


Trechter- tot ovaalvormige pijpenkop uit de periode 1730-1740. Het spinnewiel is afgebeeld als boven, maar zonder de versiering om het merk. Boven het merk staat een parelkroon.


Ovaalvormige pijpenkoppen uit de periode 1730-1740. Het merk op deze pijpenkoppen is behoorlijk versleten geraakt van alle persingen. Het spinnewiel op de tweede pijp is zelfs bijna niet te determineren, maar werd gelukkig op dezelfde plek gevonden als de eerste. Het merk is eenvoudiger geworden en staat ten opzichte van de voorgangers andersom, met het wiel aan de linkerkant. Boven het merk staat een bladerkroon.