De Korte Isabé met versiering


Ten eerste is de vorm van deze pijp een Goudse vormvinding uit de tweede helft van de 19e eeuw. Het gaat om pijpen met een grote kop en een korte steel. De hiel of spoor wordt meestal tussen de kop en de steel geplaatst en de steel zelf bezat als nieuw element dat het mondstuk niet meer rond was, maar een speciaal plat stuk bezat, dat makkelijker was om in de mond te houden. Een andere naam voor Isabé's is dan ook wel 'Platpunt'.

Ten tweede is de Isabé populair geweest en met allerhande voorstellingen bewerkt, soms op de pijp extra allure te geven, soms om reclame te maken voor een bepaald merk tabak, een verkooppunt of een café.


Bovenstaand model is een standaardtype Korte Isabé. De pijpenkop is glad en vaak niet eens meer geglaasd. Op de kant naar de roker toe staat soms nog een gestempeld merk. Op de steel staan het vaakst schelpen. Dit is een 18e eeuwse versieringsmethode die in de 19e eeuw in gebruik blijft, maar dan in vereenvoudigde vorm. De steel leent zich voor een korte tekst op beide zijden. Normaal zijn teksten als KORTE ISABE en IN GOUDA of de naam van de pijpenmaker (hier IAN PRINCE & CIE) en IN GOUDA. Ook wordt hier reclame gezet. Op de tweede Isabé staat het merk WS gekroond op de spoor, in een cirkel. Op de steel staat : PVDW.. Voluit zou hier hebben gestaan: PVDWANT en op de andere zijde In GOUDA. Pieter van der Want was de maker en hij gebruikte ook het merk WS gekroond.


Versierde Korte Isabé met een bol kopmodel. De pijpenkop is eerst opgedeeld in een paar grote lobben. Daarop is een motief gegraveerd van bloemen, stippen en cirkeltjes, die verbonden worden door ruitvormig lopende lijnen. Naar de roker toe is een uitsparing gemaakt in een cirkelvorm. De cirkel wordt begrensd door parels en toont het merk 'scheepje'. Pijpenmaker van dienst is dan de firma H. van Rijst Jzn uit Gouda (Duco 2003). De spoor is onbewerkt, op de steelaanzet staan schelpen.