De Korte Isabé


De Korte Isabé is het Goudse antwoord op de vraag naar de moderne kleipijp rond de tweede helft van de 19e eeuw. Het is een pijp met een ruime tabaksketel en een korte steel, die ondanks dit gebrek aan evenwicht goed in de mond te houden is. De Korte Isasabé slaagt en wordt erg populair. Er zijn talloze variaties binnen de groep teruggevonden, zowel in gladde uitvoeringen als gedecoreerd.

 

Basiskenmerken van het gladde model: grote pijpenkop met meestal een spoor, maar soms ook een hiel, tussen de kop en de steel in. Het is in basis een deviatie van de kromkop, met een steelhoek van bijna 90 graden. Het merk wordt nu vaak op de kop gezet, naar de roker toe. Andere variaties zijn een merk op de dan aanwezige hiel of op de zijkant van de spoor, als reliëf in plaats van een stempel. Bij gedecoreerde merken wordt het merk ook wel binnen het reliëf geplaatst naar de roker toe, als onderdeel van de decoratie en dus niet gestempeld.

De steel is gemiddeld maar 12 centimeter lang, soms iets langer. In vorm loopt de steel naar het mondstuk toe plat uit en eindigt in een knop. De bijnaam voor de Isabé is ook wel Platpunt. Dit gedeelte beslaat meestal de laatste 4 centimeter van de steel en is bedoeld om de steel beter tussen de tanden te kunnen klemmen zonder dat de pijp nog kan kantelen.

Ook bij de gladde modellen is de steel vaak bewerkt. Standaard staat er een schelpenmotief op dat direct achter de kop begint en voor het lange mondstuk ophoudt. In dit schelpenmotief wordt in de regel een tekstband geplaatst, aan beide zijden van de steel. Op deze tekstband staat de naam van de pijpenmaker, of de naam van de pijp (KORTE ISABE). Beide kunnen dan weer gecombineerd worden met de tekst IN GOUDA.

 

De korte Isabé leende zich goed voor reclamedoeleinden. de pijp zelf was immers al populair en de pijpenmakers boden aan om de naam van een tabaksfabrikant of een rookgelegenheid op de pijp te plaatsen.


Korte Isabé uit het bedrijf van de firma Jan Prince en Cie, 1874-1898. De naam van de pijpenfabrikant staat links op de steel, de tekst IN GOUDA staat rechts op de steel. De kop is verder ongemerkt.