Het vorstelijk huis van Oranje, 1775-1785, gemerkt met anker