Zijmerk IBD gekroond


Het zijmerk IBD gekroond komt in de literatuur (nog) niet voor en is daarom van onbekende herkomst. De vorm en de kwaliteit van de pijpenkop doen alvast on-Gouds aan.Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1735-1745. Het merk is gekroond met een eenvoudige keizerskroon en is gezet op de a-typische zijde, dit is de rechterzijde.