Zijmerk KG


Het zijmerk KG is (nog) niet in de literatuur beschreven. Er is mogelijk een verband met het Goudse merk KG gekroond, waarbij het gebruik als zijmerk ongekroond is uitgevoerd.

 Fragment van een trechtervormige - of ovaalvormige pijpenkop uit de periode 1710-1750. De letters K en G zijn van ongelijke grootte. Op de spoor is een extra letter aangebracht, dit lijkt een I of een gespiegelde N.