Lobbenpijpen met extra elementen boven de lobben


Binnen de categorie lobbenpijpen met extra decoratie valt nog een onderverdeling te maken. Er is een groep met vensters en een groep met losse decoratieve elementen boven de randen van de lobben.


Acanthusbladeren

Ovaalvormige pijpenkoppen met spoor, en rondbodempijpen, uit de periode 1750-1780. Het meest gebruikte versieringselement boven lobben zijn acanthusbladeren. Dat is niet zo vreemd, want acanthusbladeren worden erg vaak toegevoegd aan versieringen op kleipijpen.

Op de onderste helft zijn acht tot twaalf lobben aangebracht, die beginnen bij de steelaanzet. De lobben lopen vanaf een derde tot op de helft van de ketel. De scheiding tussen elke lob is opgevuld met een contourlijn of, net iets chiquer, met een parelrand. De acanthusbladeren staan telkens op de scheiding van de lobben. Vaak staat onder het blad nog een extra stip, wat in het geval van een parelrand niet zichtbaar is. De pijpen werden onder andere gemaakt in Gouda, in Gorinchem en in Schoonhoven.


Bloemen

Ovaalvormige pijpenkop met spoor uit de periode 1740-1760. Op de onderste helft staan twaalf lobben die lopen tot de steelaanzet. Om de lobben loopt een contourlijn. Tussen de lobben, boven elke begrenzing, staan zevenstippige tudorroosjes . Afkomstig uit Gorinchem of Schoonhoven.


Ovaalvormige pijpenkop met spoor uit de periode 1750-1770. Op de onderste helft zijn tien lobben aangebracht, die lopen tot de steelaanzet. De scheiding tussen elke lob is opgevuld met een parelrand. De lobben worden bekroond met een bloemmotief. De bloemen staan telkens boven de parelrand, op de scheiding van de lobben. De bloemen hebben een fantasievorm, maar lijken op acanthusbladeren. Afkomstig uit Gorinchem of Schoonhoven.


Ovaalvormige pijpenkop met spoor uit de periode 1750-1770. Op de onderste helft van de kop staan tien lobben, die lopen tot de steelaanzet. De scheiding tussen elke lob is opgevuld met een parelrand, die aan de onderzijde overgaat in een contourlijn. Aan de bovenzijde wordt de parelrand afgesloten met een fantasiebloem. Afkomstig uit Gorinchem of Schoonhoven.


Klavers

Ovaalvormige pijpenkop met spoor uit de periode 1750-1770. Op de onderste helft van de kop staan twaalf lobben, die lopen tot de steelaanzet. Om elke lob loopt een contourlijn. Tussen de lobben, boven elke begrenzing, staan klavers drie . Afkomstig uit Gorinchem of Schoonhoven.


Engelenhoofden

Ovaalvormige pijpenkoppen uit de periode 1760-1770. Op de onderste derde, helft of zelfs twee derde van de kop staan acht lobben, die lopen tot de steelaanzet. De scheiding tussen elke lob is opgevuld met een parelrand, die wordt afgesloten met een engelenhoofd, geflankeerd door twee kleine vleugels. Afkomstig uit Gorinchem of Schoonhoven.


Sterren

Ovaalvormige pijpenkop met spoor uit de periode 1765-1775. Op de onderste helft van de kop staan twaalf lobben, die lopen tot de steelaanzet. Om elke lob loopt een contourlijn. Tussen de lobben, boven elke begrenzing, staan zespuntige sterren. Afkomstig uit Gorinchem of Schoonhoven.


Kronen

Fragment van een ovaalvormige pijpenkop uit de periode 1750-1775. Op de onderste helft van de kop staan acht tot tien lobben, die lopen tot de steelaanzet. De scheiding tussen elke lob is opgevuld met een parelrand, die aan de onderzijde overgaat in een contourlijn. Aan de bovenzijde wordt de parelrand afgesloten met een eenvoudige variant op een bladerkroon. Afkomstig uit Gorinchem of Schoonhoven.


Speelkaarten

Ovaalvormige pijpenkop met spoor uit de periode 1750-1770. Op de onderste helft zijn acht lobben aangebracht, die lopen van de steelaanzet tot op de helft van de ketel. De scheiding tussen elke lob is opgevuld met een parelrand. De lobben worden bekroond met speelkaarten, telkens boven de parelrand, op de scheiding van de lobben. Naar de roker toe staan klaver- en harten aas, van de roker af de ruiten- en schoppenaas. Op de zijden staan tekens die lijken op de kwasten van epauletten, maar die zullen een andere betekenis hebben. Zijn het pakjes speelkaarten? Afkomstig uit Gorinchem of Schoonhoven.