MB op spoor


MB

Een M op de linkerzijde -, en een B op de rechterzijde van de spoor. De M is op zijn zijkant gegraveerd en lijkt over een streepvormige, oudere gravering heen te staan. De B ligt op zijn rug, met de bollingen omhoog.

De datering van de pijpenkoppen ligt tussen 1710 en 1720. Het productiecentrum is onbekend.