Pijpen per vorm, 1670-1700, tussenkwaliteiten


Pijpen uit de laatste periode van gestandaardiseerde productie in de 17e eeuw, met standaard productiekenmerken. Deze pijpen hadden een gemiddelde lengte stelen, een redelijke vorm en waren vaak niet geglaasd, maar werden wel gemerkt.


Dubbelconische pijpenkop uit de periode 1670-1680, met als hielmerk IIES. De pijp is niet geglaasd. Langs de bovenzijde loopt een vlotte, maar volledige radering. Op ongeveer de helft van de steel zit een radering in de vorm van grote tanden. Dit is opvallend, maar niet subtiel.