Barokke stelen, Rotterdamse stijl


In Rotterdam zijn met name in de eerste helft van de 17e eeuw een aantal pijpenmakers actief geweest. Hoewel er aan de bodemvondsten geen universele, Rotterdamse vorm is te hangen, daarvoor zijn de producten te divers, is er wel sprake van een terugkerende steelversiering die typisch Rotterdams te noemen is. De stijl is afgeleid van barokke pijpen, maar veel eenvoudiger. De versiering bestaat uit stippen en lijnen en wordt soms aangevuld met de notoire stippenroos. De pijpen met dergelijke stelen komen grofweg uit de periode 1630-1645.


Rotterdamse eenvoudige pijp met barokke steel, 1630-1640. De kop is ongeglaasd, vlot geradeerd en ongemerkt. Op de steel, tegen de kop aan, staat aan beide zijden een zevenstippige roos. Er achter kruizen twee ovale lijnen elkaar, over de snijpunten loopt een horizontale lijn. De ruimte ertussen is gevuld met stipjes. Bodemvondst Rotterdam.


Rotterdamse eenvoudige pijp met barokke steel, 1630-1640. De kop is ongeglaasd, vlot geradeerd, maar wel gemerkt. Het merk is helaas voor het bakken afgevlakt en onleesbaar. Zeer waarschijnlijk gaat het om een roosmerk. Ook bij deze pijp begint de decoratie op de steel met een zesstippige roos tegen de pijpenkop aan. Deze roos heeft ook kelkladeren in de vorm van strepen. Het patroon erachter is een bladrankenmotief van lijnen en stippen, gearceerd blad en een herhaling van de stippenroos, alles tot de basis vereenvoudigd. Vindplaats onbekend.


Eenvoudige dubbelconisch gevormde pijp met een bewerkte steel, 1630-1640. Op de steel staat een eenvoudig barok motief, aan beide zijden afgesloten, dus kort. Hierachter is meer decoratie geweest. De gravering is Rotterdams. Gevonden in Rotterdam.


Eenvoudige dubbelconisch gevormde pijp met een bewerkte steel, 1630-1640. Op basis van de manier van graveren is deze pijp waarschijnlijk in Rotterdam gemaakt. Gevonden bij Gouda.