De gewapende neutraliteit, Denemarken, Zweden, Rusland, Nederland


Het Verbond van Gewapende Neutraliteit, of gewoon de gewapende neutraliteit, was de benaming voor een bondgenootschap (en later nog één) uit 1780, van zeevarende Europese naties, met als voornaamste doel handelsschepen te beschermen tegen aanvallen door Britse marineschepen. Het verbond duurde tot 1783.

Tsarina Catharina II van Rusland verklaarde de gewapende neutraliteit in 1780. Zweden en Denemarken sloten zich aan en zo werd het oorspronkelijke verbond gevormd. Nederland tekende in 1781 een verdrag in Rusland om zich bij het verbond aan te sluiten.


Ovaalvormige pijpenkop met een vormdatum tussen 1781 en 1783. Op de linkerkant zit Catharina II, tsarina van Rusland en vormgever van het verbond. Ze zit op een troon met een keizerskroon, een scepter en een veer. Naar de roker toe straalt het alziend oog Goddelijke macht uit. Op de linkerkant staan de leeuw en de maagd in de Hollandse tuin. De leeuw met zwaard en pijlenbundel, de maagd met speer en vrijheidshoed. Ze is in deze versie in eigentijdse, chique kleding afgebeeld. Binnen de omheining van de Hollandse tuin, bij de maagd, staat ook de Bijbel, met BIBLIA er op, ter verduidelijking. Boven beide vrouwen langs loopt een tekstlint, met daarop 'D:GEWAPEN - NEUTRALITEI'. De laatste letters lijken uit ruimtegebrek niet geplaatst. Tot slot staan er op de pijpenkop vier wapenschilden. Aan de linkerkant, bij de voeten van de tsarina rechts, staat het wapen van Rusland in een ovaal. Op de rechterzijde, boven de Bijbel, staat het wapen van Nederland in een ovaal. Aan de zijde van de roker af, als afsluiting van de voorstelling, hangt links het wapenschild van Denemarken en rechts die van Zweden. Ter verduidelijking lopen hier tekstlinten onder met 'DENEM' en 'ZWEDEN'. Op de hiel staat het merk hoed gekroond en op de zijden van de hiel staat het wapen van Gouda met S.