Op de vooruitgang!

Nieuwe modellen uit de 19e eeuw


Op de vooruitgang! De pijpenhandel is flink door elkaar geschud in Nederland, na de Franse overheersing tot 1813. En de pijpenhandel in Nederland, betekent de pijpenhandel in Gouda. De pijpenindustrie werkt naarstig aan een nieuwe opbouw, maar wordt gespleten door de nostalgie naar beter tijden en de wens met de vooruitgang mee te gaan. Op deze pagina staan een aantal modellen pijp uit de 19e eeuw, die gemaakt zijn op traditionele wijze, ook wat graveren betreft, alleen is de thematiek veranderd en worden er voorstellingen bedacht die geschikt zijn voor de nieuwe eeuw. Het gaat vooral om vaste en veilige waarden, zoals voorspoed in de handel, of de trouw van het huwelijk. Echte vooruitgang is het niet, het is vooral erg behoudend. Pas later, als de tijd daar om vraagt, komt de echte vooruitgang los en kan Gouda nog even mee met de stroom.