Isabé's met reclame


Isabé's zijn pijpen met een grote kop en een korte steel. Ze zijn vanaf de tweede helft van de 19e eeuw gemaakt en eind 19e eeuw bestonder er allerlei variaties van. Het was een graag gerookt model. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een aantal isabé's zijn voorzien van een reclametekst en/of afbeelding. Soms is een pijpenkop alleen niet eens herkenbaar als van een reclamepijp, zoals bijvoorbeeld bij 'Het Wapen van Amsterdam'.


Afbeelding Isabé


Isabé uit de periode 1875-1900. Afbeelding van het wapen van Amsterdam van de roker af. Het wapenschild is gekroond met een keizerskroon en wordt gedragen door twee leeuwen. Het schild en de leeuwen staan op een balkvormige ondergrond met een verhoging. Onder de ondergrond loopt een klein plantmotief. De voorstelling staat in een vrijgelaten ovaal, waar de rest van de pijpenkop geheel is gestipt. De stippenversiering loopt tot een paar millimeter van de bovenrand en tot aan de steelaanzet. De sppor is vrij van graveringen en op de steel staat dan weer een schelpenmotief.