Dx op spoor


Dx

Een D op de linkerzijde -, en een half gewiste omgekeerde D, een G of misschien zelfs een H op de rechterzijde van de spoor. De datering van de pijpenkop ligt tussen 1720 en 1740. Het productiecentrum is onbekend, de pijp is gevonden in Utrecht.