Frankrijk Dauphin


Dauphin is een oude dynastieke titel die vanaf de 14e eeuw wordt gedragen door de koningen van Frankrijk, tot de afzetting van de laatste koning van Frankrijk in 1830. Bij de vermelding van het koninkrijk Frankrijk op kleipijpen voor de Franse markt was het Franse wapenschild niet genoeg, het wapen van de Dauphins werd ook gegraveerd.Ovaalvormige pijpenkop uit de periode 1740-1750. Naar de roker toe zijn twee wapenschilden afgebeeld. Op de linker staan drie lelies, op de rechter staan vier kwartieren met alternerend drie lelies en een dolfijn. Het linker schild is het wapen van Frankrijk, het rechter schild het wapen van de Dauphins. In het midden, boven de twee schilden, staat een ridderhelm. uit de helm komen krullen met florale motieven, de onderste twee lijken tegelijk op vleugels met een rij veren. Boven de helm hangt een baldakijn met daaraan een omringend doek, waarvan het oppervlak is gestipt. Aan de onderzijde lijken de twee schilden te zijn verbonden met een ketting, om de schilden lopen twee ketens van een ridderorde. De binnenste keten is de halsketting van de orde van St. Michiel, met jakobsschelpen, de buitenste bestaat uit bloemen/sterren afgewisseld met een verticale streep. Dat moet een fictieve oplossing zijn, omdat de daadwerkelijke keten van de Orde van de Heilige Geest te ingewikkeld is om in detail te graveren. De schilden worden op de zijden van de pijpenkop gedragen door gevleugelde engelen in een doorzichtige jurk. In hun andere hand dragen ze een speer met daaraan een vaandel, met daarop links de drie lelies, rechts de dolfijn. De onderzijde van de voorstelling bestaat uit een lambrequin die sluit op de stelaanzet. Boven het doek van de baldakijn staat links een tekstlint met 'VRANKRIJ', rechts een lint met 'DAUPHIN'.

 

Ten tijde van het verschijnen van deze pijp was Lodewijk Ferdinand de 23e Dauphin van Frankrijk. Hij werd koning in 1729, bij geboorte. In 1746 trouwde hij met Maria Theresia van Spanje. De gelegenheid zou aanleiding geweest kunnen zijn voor het maken en exporteren van deze thematische pijp.