Goudse lobben met krullen en een lelie onder de kop


Een kleine groep pijpen is naast lobben uitgerust met een extra versieringselement. Ze hebben aan de onderzijde, over de lobben, een krul aan de zijden en een lelie in het midden. Deze pijpen zijn niet lang gemaakt, vermoedelijk alleen tussen 1730 en 1760. Een groot aandeel, in ieder geval in mijn collectie, is van de pijpenmaker Frans Verzijl.

In tegenstelling tot de Goudse pijpen met standaard lobben worden deze pijpen uitgevoerd met een contourlijn tussen de lobben, waardoor het aantal op de kop terugloopt van 14 naar 12 stuks. Een enkele keer loopt de contourlijn geheel om de lobben.

De uitvoering van de krullen en de lelie verschilt per model.


Fragment van een Goudse rondbodempijp met lobben, krullen en een lelie. De pijpenkop is aan de onderzijde voorzien van het bijmerk Gouds wapenschild met S en komt uit de periode 1740-1750. De pijp is gemerkt met 13 gekroond.

Dit fragment is met name interessant vanwege zijn steellengte. De hele decoratie is zichtbaar. De twaalf lobben op deze pijpenkop worden gescheiden door een contourlijn die niet om de bovenzijde van de lobben loopt en ook is het verschil lob-contourlijn niet meer zichtbaar op de steel. De krul op de zijkanten wordt ook ondersteund met een extra lijn. De lelie op de onderkant van de pijp (en van de roker af) heeft lange blad uiteinden. De strepen op de steel lopen circa drie centimeter door en eindigen dan op een verticale band. Achter deze band loopt de tekst IN GOUDA om de steel, dan volgt tussen twee banden een ruitpatroon van lijnen met een cirkeltje per ruit. In het midden van dit patroon is een onderbreking gegraveerd, bestaand uit twee dubbele verticale banden waarbinnen een rij cirkels is gezet. het ruitpatroon herhaalt zich dan nog een stukje tot deze wordt beëindigd door een dubbele band. Als afsluiting staat er vier acanthus bladeren op de steel, na ongeveer vijf centimeter is de steel onbewerkt.

De pijp is uitzonderlijk genoeg niet geglaasd op de bovenste helft.

Details van de hierboven beschreven lobbenpijp met het merk 13 gekroond.


Goudse rondbodempijp met lobben, krullen en een lelie, gemerkt met leeuw in de Hollandse tuin. Dit merk is samen met de L gekroond in gebruik door de Goudse exporteur-pijpenmaker Frans Verzijl. Zijn aandeel in dit model pijpen is groot. Aan de bovenste pijp zit een steelfragment dat op dezelfde wijze is gedecoreerd als het bovenaan beschreven fragment. Het maakt het aannemelijk dit soort pijpen allemaal een gelijkende decoratie bezaten. De afwijking zit hem in de details, zo is hier de eerste band gebruikt voor de tekst F.VERZYL en de tweede band voor IN GOUDA.

Aan de pijpenkoppen er onder is het verschil tussen de lelies te zien en er is een pijpenkop bij met bloemen boven de contourlijnen tussen de lobben.


Goudse rondbodempijp met lobben, krullen en een lelie, gemerkt met de L gekroond, het tweede merk van de Goudse pijpenmaker Frans Verzijl. Deze uitvoering is ten opzichte van het andere merk van Frans Verzijl in de minderheid, qua uitvoeringen. Het verschil tussen de lelies is ook hier weer zichtbaar en de bovenste pijpenkop heeft contourlijnen rondom de lobben. Ook heeft deze pijpenkop bloemen aan het uiteinde van de krullen en is de lelie alleen nog aanwezig als het middenblad, terwijl de zijbladen zijn vervangen door een lijn waarop een acanthusblad staat.