Het admiraliteitswapen van Hamburg


Het wapen van Hamburg is een kasteel met drie torens en een grote poort in het midden. In 1623 werd in Hamburg een havenautoriteit opgericht die toezag op handel en zeevaart. Dit Admiralitätskollegium kreeg een eigen versie van het stadswapen, met een toegevoegd anker. De versie van het wapen van Hamburg met het anker er doorheen is dus het admiraliteitswapen van Hamburg, dat werd gebruikt op hun schepen.


Ovaalvormige pijpenkop uit de periode 1780-1790. Naar de roker toe staat het wapen van Hamburg met groot en duidelijk het anker er achter. Op de linkerkant van de hiel staat het wapen van Gouda, de hiel is gemerkt met leeuw in de Hollandse tuin, gezet door Frans of Cornelis Verzijl (overdracht in 1786) (Lit. 2).


Ovaalvormige pijpenkop uit de periode 1780-1790. Naar de roker toe staat het wapen van Hamburg met groot en duidelijk het anker er achter. Op de linkerkant van de hiel staat het wapen van Gouda, de hiel is gemerkt met lam onder de boom, gezet door Jan Pietersz. Versluijs (Lit. 2).


Ovaalvormige pijpenkop uit de periode 1800-1825. Op de pijpenkop, naar de roker toe, staat een burcht met drie torens, achter de burcht langs loopt een groot anker. Het tekstlint om het wapen heen is een 19e eeuwse toevoeging.  Op het lint staat: 'HAMBURGER ADMIRALITIE DROGE'. Het merk IWI op de hiel is van Pieter van Leeuwen, die in Gouda werkzaam was in de periode 1803-1832 (Lit. 2).