Zijmerk: letters bij de spoor (of hiel), drie letters


Op sommige pijpenkoppen staat geen zijmerk, maar heeft de pijpenmaker de ruimte op - of vlakbij de spoor (en soms ook hiel) gebruikt om zijn initialen op te plaatsen. Deze initialen zijn vrijwel nooit gekroond. Qua variatie komen enkele letters voor, soms in combinatie met een ster of maansikkel, dubbele letters aan één zijde van de spoor, dubbele letters aan beide zijden van de spoor en zelfs drie letters (aan één zijde van de spoor of hiel). Op deze pagina staan drieletterige merken, met het bekende Goudse merk HVW.


DVE

Boven de letters DE staat de letter V. Deze letters staan op de linkerzijde van de hiel of de spoor. Een Goudse pijpenmaker die deze letters in ieder geval gekroond op zijn pijpen zette was Dirk van Eijck, van 1710 tot 1730 (Lit. 2) Hier staan de letters ongekroond tegen de spoor aan, relatief klein voor een standaard zijmerk.

Bij de tweede pijp is de V door slijtage verdwenen en lijkt er alleen nog DE te staan.


HVW

Boven de letters HV (aan elkaar vast) staat een W. Deze letters staan op de linkerzijde van de hiel of de spoor.

Het monogram HVW is in Gouda gezet door Hendrik van Wijmen (Lit. 2) tussen 1709 en 1747. Het merk is daarna nog korte tijd gebruikt tussen 1782 en 1788, maar ik ken daar geen voorbeelden van.

Trechtervormige pijpenkop met HVW in een iets slordiger gravering.


Ook hier staat HVW, maar de gravering wijkt af. In plaats van alle letters bij elkaar te plaatsen, staat de W nu op de rechterkant van de spoor. De H en de V zitten wel aan elkaar vast, zoals het bij dit monogram hoort.

Trechtervormige pijpenkop uit de periode 1709-1725.