Lobbenpijpen met 24 gekroond


Het merk 24 gekroond is in Gouda gezet en kan als zijmerk zijn gebruikt tussen 1731 en 1815.


Ovaalvormige pijpenkop uit de periode 1740-1760. Op de onderste helft van de kop staan acht lobben die lopen tot de steelaanzet. Tussen de lobben loopt een puntenrij (parels), die aan de onderzijde overgaan in een contourlijn. Boven de puntenrijen staan acanthusbladeren. Op de linkerzijkant van de pijpenkop, laag op de kop, staat het zijmerk 24 gekroond. Op de spoor staat het Goudse wapen met S.