Meisje met IW


1690-1700


Voorstelling: figuur in lang gewaad (jurk), met de armen wat gespreid. Links onder de arm staat een I, rechts een W.


1690-1700 *Bodemvondst omgeving Broek in Waterland.