MK monogram met plus


1730-1750


Voorstelling: hoofdletters MK als monogram.

De M en de K zijn in de stok verbonden. Midden boven het monogram staat een plus.

Het merk is niet uit de archieven naar voren gekomen, maar verschillende bodemvondsten tonen aan dat het om een Gouds merk gaat dat alleen voorkomt tussen 1730 en 1750.


1730-1750


Kromkop 1730-1740