MK op spoor


MK

Een M op de linkerzijde -, en een K op de rechterzijde van de spoor. De datering van de pijpenkop ligt tussen 1705 en 1725. Het productiecentrum is onbekend. De tweede letter op deze pijpen is niet duidelijk, terwijl de M wel goed genoeg zichtbaar is. Andere lettercombinaties kunnen MH, MN, MM of zelfs MW zijn.